Tjänster

Vi är experter på det vi gör

Om det dyker upp någon fråga som vi inte har erfarenhet av eller kan svara på själva har vi ett stort nätverk av externa experter att vända oss till. Vi har stor vana att agera bollplank och ge råd i olika situationer kring ert företagande eller er ekonomi. Vår kapacitet är ännu inte fullt utnyttjad så vi tar fortfarande in nya kunder. Vi försöker träffa våra kunder minst två gånger om året. Ett planeringsmöte och ett avslutningsmöte avseende er verksamhet. På dessa möten har vi naturligtvis också en agenda för era frågor och synpunkter.

Revision

”Vi vill hjälpa dig att upptäcka risker men framförallt möjligheter att utveckla din verksamhet” – vi erbjuder en trygghet för dig som kund att ditt företag varje år går igenom en lägeskontroll. Det är viktigt för oss att vi som revisorer inte bara granskar utan framförallt ser framåt, vi vill hjälpa dig som företagare att utveckla din verksamhet på ett bra sätt. Vår vision är att ha en kontinuerlig kontakt med våra kunder för att löpande under året kunna komma med tips och råd.

Bokslut & årsredovisning

”Vi vill att du som kund inte bara ska få gjort ett bokslut – vi vill att du ska få med dig en produkt” – vi erbjuder upprättande av bokslut samt årsredovisning för såväl våra löpande redovisningskunder som för kunder som själva sköter bokföringen. Vi vill lämna ut någonting som kunden har nytta av och kan dela med sig av – i en enkel form, utifrån kundens verksamhet tar vi fram kalkyler och grafer som är enkla att först och tydliga att läsa ut.

Redovisningskonsulter

”Ni gör det som NI är bra på och vi gör det som VI är bra på” – för att du som kund ska kunna fokusera på din verksamhet hjälper vi till med allt inom löpande redovisning. På så sätt vet man som kund att den ekonomiska biten görs korrekt av någon med rätt kompetens. Vi erbjuder olika lösningar gällande den löpande redovisningen och du som kund kan ha full insyn i bokföringen.

Konsultation

”Vi vill vara ditt bollplank” – att driva en verksamhet innebär väldigt mycket regler och lagar som ska följas samt beslut gällande allt kring ekonomin. Vi erbjuder ekonomiska konsultationer och rådgivning – ingen fråga är för liten eller för stor. Vår vision är att du som kund ska känna dig trygg med oss och se oss som ditt naturliga bollplank vad gäller din verksamhet.

Redovisningskonsulter

”Ni gör det som NI är bra på och vi gör det som VI är bra på” – för att du som kund ska kunna fokusera på din verksamhet hjälper vi till med allt inom löpande redovisning. På så sätt vet man som kund att den ekonomiska biten görs korrekt av någon med rätt kompetens. Vi erbjuder olika lösningar gällande den löpande redovisningen och du som kund kan ha full insyn i bokföringen.

Revision

”Vi vill hjälpa dig att upptäcka risker men framförallt möjligheter att utveckla din verksamhet” – vi erbjuder en trygghet för dig som kund att ditt företag varje år går igenom en lägeskontroll. Det är viktigt för oss att vi som revisorer inte bara granskar utan framförallt ser framåt, vi vill hjälpa dig som företagare att utveckla din verksamhet på ett bra sätt. Vår vision är att ha en kontinuerlig kontakt med våra kunder för att löpande under året kunna komma med tips och råd.

Bokslut & årsredovisning

”Vi vill att du som kund inte bara ska få gjort ett bokslut – vi vill att du ska få med dig en produkt” – vi erbjuder upprättande av bokslut samt årsredovisning för såväl våra löpande redovisningskunder som för kunder som själva sköter bokföringen. Vi vill lämna ut någonting som kunden har nytta av och kan dela med sig av – i en enkel form, utifrån kundens verksamhet tar vi fram kalkyler och grafer som är enkla att först och tydliga att läsa ut.

Konsultation

”Vi vill vara ditt bollplank” – att driva en verksamhet innebär väldigt mycket regler och lagar som ska följas samt beslut gällande allt kring ekonomin. Vi erbjuder ekonomiska konsultationer och rådgivning – ingen fråga är för liten eller för stor. Vår vision är att du som kund ska känna dig trygg med oss och se oss som ditt naturliga bollplank vad gäller din verksamhet.