Medarbetare

Våra medarbetare

Rebecca Mars Österberg

VD

Per Larsson

Auktoriserad revisor

Håkan Ahlquist

Godkänd revisor

Susanna Hägnefelt

REVISOR

Malin Nilsson

RedovisningsKONSULT

Johanna Mars

Redovisningskonsult

Helene Holmstedt

Redovisningskonsult

Susanne Persson Göransson

Redovisningskonsult