Skattefri bilersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil, bensin 9,50 kr/mil
Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil

Inkomstnivåer 2020

Skattefri inkomst 20.008 kr
Deklarationspliktsgräns 19.670 kr
Maximalt grundavdrag 126.300-151.400 kr
Ingen statlig skatt 509.300 kr

Bolagsskatt

21,4%

Sociala avgifter

1938 – 1954 16,36 %
1955 – 2001 31,42 %

2002 – 2004 10,21 % (Upp till 25.000 kr per månad)

Representation

Ingen representation är avdragsgill. Dock är en viss del av momsen avdragsgill enligt följande – Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det innebär att du kan göra avdrag för moms med högst 36 kronor per person om kostnaden enbart gäller mat och alkoholfri dryck, eftersom momsen på dessa varor är 12 procent (12 procent av 300 kronor är 36 kronor).

Momssatser

25 % = 20 % på priset inkl. moms
12 % = 10,71 % på priset inkl. moms (exempelvis. livsmedel, mat på restaurang)
6 % = 5,66 % på priset inkl. moms (exempelvis. böcker, tidskrifter, kulturevenemang)