Skattefri bilersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil, bensin 9,50 kr/mil
Förmånsbil, diesel 6,50 kr/mil

Inkomstnivåer 2016

Skattefri inkomst 18.800 kr
Deklarationspliktsgräns 18.739 kr
Maximalt grundavdrag 120.500-137.800 kr
Ingen statlig skatt 443.200 kr – Brytpunkt 1
Statlig skatt 20% 638.800 kr – Brytpunkt 2

Bolagsskatt

22%

Sociala avgifter

1938 – 1950 16,36 %
1951 – 1991 31,42 %

Representation

Personalrepresentation – 90 kr exkl. moms 
Extern representation – 90 kr exkl. moms 
Evenemang (idrott, kultur mfl.) – 180 kr exkl. moms

Momssatser

25 % = 20 % på priset inkl. moms
12 % = 10,71 % på priset inkl. moms (exempelvis. livsmedel, mat på restaurang)
6 % = 5,66 % på priset inkl. moms (exempelvis. böcker, tidskrifter, kulturevenemang)